Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld).

Doen staat voorop
We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Hoe doen we dat?
Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’.

Wie zijn dat?
De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die een groot, gevarieerd netwerk hebben en bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.

Samenwerken
Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van a tot z. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Ook zorgt hij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om de matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.