Vraag / Aanbod
Status: open

‘uitje/activiteit/workshop’ voor 135 vrijwilligers.

Omschrijving

Een maal in de twee jaar biedt het bestuur van de NPV-Bommelerwaard haar vrijwilligers een uitje, activiteit of workshop aan. Dit als blijk van waardering voor het vele werk dat door de vrijwilligers wordt gedaan. Planning is dit te organiseren eind 2019/begin 2020.

Match informatie

Aanvraagdatum 07-12-2018